Report for priemyslovka.sk

Overall8.4

The overall score for this website.

Accessibility9.8

How accessible the website is to mobile and disabled users.

The following tests contribute to this score:

Experience8.1

How satisfying the website is likely to be for users.

Marketing5.2

How well marketed and popular the website is.

Technology9.1

How well designed and built the website is.

Nibbler tested a sample of 5 pages from this website at 7:08 PM on Nov 24, 2021 (GMT).

Top priorities for website improvement

 • Make sure that all the pages of this website include a meta description. If you don't include one, Google will choose a sample of text from the page to appear in the search engine result. By including a meta description, you can control how your search engine result will appear. (read more)
 • Sign up for a Twitter account and make sure it is linked to from your site. (read more)
 • Add width and height attributes to all image tags. The width and height you specify should be the same as the source image. If you want to resize an image in the browser, use CSS. (read more)

Twitter0.0

This website does not appear to be associated with a Twitter account.

 • This website did not contain a link to Twitter.
  • Sign up for a Twitter account and make sure it is linked to from your site.

Popularity0.0

 • This website has not yet been ranked by Alexa.
  • If this website is new, this is probably normal. Drive traffic to the website to get an Alexa ranking.

Source: Alexa

Meta tags2.0

Meta Tags (name attribute)

Page URLNameContent
priemyslovka.sk/viewportwidth=device-width
priemyslovka.sk/twitter:cardsummary_large_image
priemyslovka.sk/twitter:titleDomov - Stredná priemyselná škola v Košiciach - Košická Priemyslovka, Komenského 2
priemyslovka.sk/twitter:imagehttp://priemyslovka.sk/wp-content/uploads/2019/09/DOD_9_10_2019-300x144.jpg
priemyslovka.sk/generatorWordPress 4.9.10
priemyslovka.sk/skola/viewportwidth=device-width
priemyslovka.sk/skola/twitter:cardsummary_large_image
priemyslovka.sk/skola/twitter:titleŠkola - Stredná priemyselná škola v Košiciach - Košická Priemyslovka, Komenského 2
priemyslovka.sk/skola/generatorWordPress 4.9.10
priemyslovka.sk/zo-sucasnosti/viewportwidth=device-width
priemyslovka.sk/zo-sucasnosti/twitter:cardsummary_large_image
priemyslovka.sk/zo-sucasnosti/twitter:descriptionZákladné informácie ŠTUDIJNÉ ODBORY V ŠKOLSKOM ROKU 2021-2022 Škola sídli v pôvodnej historickej budove na Komenského č. 2 v Košiciach. V areáli školy sa nachádza niekoľko budov, predný a zadný školský dvor. Budova školy v súčasnosti Riaditeľ školy: Mgr. Rastislav Friga Zástupcovia riaditeľa školy: Ing. Renáta Ižolová   renata.izolova@priemyslovka.sk Ing. Alena Poráziková Vedúci dielní: … Čítajte viac...
priemyslovka.sk/zo-sucasnosti/twitter:titleZo súčasnosti - Stredná priemyselná škola v Košiciach - Košická Priemyslovka, Komenského 2
priemyslovka.sk/zo-sucasnosti/generatorWordPress 4.9.10
priemyslovka.sk/z-historie/viewportwidth=device-width
priemyslovka.sk/z-historie/twitter:cardsummary_large_image
priemyslovka.sk/z-historie/twitter:descriptionV roku 1870 vtedajší minister školstva vyslal Józefa Szakkayho, profesora košickej reálky, na študijnú cestu do cudziny, aby spoznával vyššie odborné vyučovanie. Szakkay sa oboznámil s odbornými školami v piatich vyspelých štátoch Európy. V roku 1871 predložil ministerstvu návrh na založenie vyššieho priemyselného učilišťa. Ministerstvo návrh prijalo a v auguste … Čítajte viac...
priemyslovka.sk/z-historie/twitter:titleZ histórie - Stredná priemyselná škola v Košiciach - Košická Priemyslovka, Komenského 2
priemyslovka.sk/z-historie/twitter:imagehttp://priemyslovka.sk/wp-content/uploads/2019/08/budova.jpg
priemyslovka.sk/z-historie/generatorWordPress 4.9.10
priemyslovka.sk/zriadovatel/viewportwidth=device-width
priemyslovka.sk/zriadovatel/twitter:cardsummary_large_image
priemyslovka.sk/zriadovatel/twitter:descriptionKošický samosprávny kraj je zriaďovateľom 70 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou. Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť odbor školstva. https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/ Medzi školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK patrí aj Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach.    
priemyslovka.sk/zriadovatel/twitter:titleZriaďovateľ - Stredná priemyselná škola v Košiciach - Košická Priemyslovka, Komenského 2
priemyslovka.sk/zriadovatel/twitter:imagehttp://priemyslovka.sk/wp-content/uploads/2021/02/Logo-KSK-300x96.jpg
priemyslovka.sk/zriadovatel/generatorWordPress 4.9.10

Images7.2

29% of images have a clearly defined size

3 images are being resized by the browser

Amount of content7.7

Rendering Chart...

 • This website has an average of 323 words per page. The amount of content on a website has been shown to correlate with its search engine ranking.
  • Consider the amount of text on this website and increase it if appropriate.

Headings9.0

aktuality asnosti enskej hist hodnotiaca inform innosti kladn kola kolekt koly kontakty ktor listom lneho materi maturitou navig nkami odbory ovate oznamovanie oznamy partneri poriadok pracovn protispolo rada syst torn tudenti tudijn ukon vania vedenia vybavenie vzdel zamestnanie zmluva zria

 • All pages were found to use defined headings. This is excellent as it allows visitors and search engines to summarize the content of webpages quickly. Correctly defined headings aid accessibility and are particularly important for search engine optimization.
 • Some pages did not define headings correctly. The H1 tag should be used for the most top-level heading, with H2 being used for sub-headings and H3 for further sub-headings and so-on. Not conforming to this convention may confuse visitors.
  • Ensure that headings are defined in a semantically correct way, i.e. always start with a H1 tag. This is used to summarise the page content. Further tags (H2, H3, H4 etc) are meant to summarise and partition sections within the content.

Page headings detail

URLHeadingLevel
priemyslovka.sk/Oznamy vedenia školyH2
priemyslovka.sk/AktualityH2
priemyslovka.sk/Študijné odboryH2
priemyslovka.sk/Študijné odboryH2
priemyslovka.sk/Partneri školyH2
priemyslovka.sk/Partneri školy v systéme duálneho vzdelávaniaH2
priemyslovka.sk/AktualityH2
priemyslovka.sk/KontaktyH2
priemyslovka.sk/Ukončené maturitouH3
priemyslovka.sk/Ukončené maturitou a výučným listomH3
priemyslovka.sk/u ktorých naši študenti poo ukončení štúdia môžu získať zamestnanieH3
priemyslovka.sk/skola/ŠkolaH1
priemyslovka.sk/skola/Kolektívna zmluvaH2
priemyslovka.sk/skola/Rada školyH2
priemyslovka.sk/skola/Oznamovanie protispoločenskej činnostiH2
priemyslovka.sk/skola/Vnútorný a pracovný poriadok školyH2
priemyslovka.sk/skola/Hodnotiaca správaH2
priemyslovka.sk/skola/Zo súčasnostiH2
priemyslovka.sk/skola/Z histórieH2
priemyslovka.sk/zo-sucasnosti/Zo súčasnostiH1
priemyslovka.sk/zo-sucasnosti/Základné informácieH1
priemyslovka.sk/zo-sucasnosti/Materiálne vybavenie školyH2
priemyslovka.sk/zo-sucasnosti/Navigácia článkamiH3
priemyslovka.sk/z-historie/Z histórieH1
priemyslovka.sk/z-historie/Navigácia článkamiH3
priemyslovka.sk/zriadovatel/ZriaďovateľH1
priemyslovka.sk/zriadovatel/Navigácia článkamiH3

Server behavior10.0

Yes404 page

YesCompression

 • This website handles missing pages correctly by sending a 404 HTTP status code.
 • This website was served with GZIP encoding. This is very good because it reduces the loading time of a web page.
 • This website follows the best practice of using a permanent (HTTP 301) redirect between URLs with/without trailing slashes. This is ideal.
 • This website follows the best practice of using a permanent (HTTP 301) redirect from http://www.priemyslovka.sk to http://priemyslovka.sk. This is ideal.

Analytics10.0

100% of pages use analytics

Multiple Analytics Solutions

 • Every page in this website is using some form of analytics software. This is excellent and should allow for a complete analysis of visitor behavior.

Analytics Software Found

Software Name
Google Analytics

Page titles10.0

100% of pages have defined titles

0% of page titles are weak

 • All pages were found to use page titles appropriately. Page titles appear in search results and at the top of the browser's window when visiting the site. Appropriate page titles are particularly important for search engine optimization.

URL format10.0

 • This website uses appropriate web addresses (URLs) throughout. This is excellent and will help search engine placement, usability and the marketability of this website.

Freshness10.0

Last updated November 24, 2021

 • It looks like this website was last updated on Wednesday, November 24, 2021. This is good because visitors perceive up-to-date websites as more credible. Websites that are updated regularly are also spidered by search engines more often.
 • To find this information we used the last modified dates reported by this website's server in addition to looking for dates written on each page.

All dates found

DateFileSource
11/24/21priemyslovka.sk/Body text
8/24/20priemyslovka.sk/Body text
2/14/20priemyslovka.sk/Body text
9/1/21priemyslovka.sk/skola/Body text
8/27/21priemyslovka.sk/skola/Body text
2/2/21priemyslovka.sk/.../Logo-KSK-300x96.jpgLast modified header
8/25/19priemyslovka.sk/.../4453856_1200x-1024x611.jpegLast modified header
8/26/19priemyslovka.sk/.../budova.jpgLast modified header
4/9/21priemyslovka.sk/.../Askozvar.jpgLast modified header
3/23/21priemyslovka.sk/.../concad.pngLast modified header
8/30/19priemyslovka.sk/wp-content/.../7.pngLast modified header
8/25/19priemyslovka.sk/.../Image67.pngLast modified header
8/25/19priemyslovka.sk/.../Image66.pngLast modified header
8/25/19priemyslovka.sk/.../Image65.pngLast modified header
8/25/19priemyslovka.sk/.../Image64.pngLast modified header
8/25/19priemyslovka.sk/.../Image68.pngLast modified header
8/25/19priemyslovka.sk/.../Image62.pngLast modified header
8/25/19priemyslovka.sk/.../Image63.pngLast modified header
3/19/21priemyslovka.sk/.../logo-Aerojob-2-barvy-b.jpgLast modified header
8/25/19priemyslovka.sk/.../Image617.pngLast modified header
8/25/19priemyslovka.sk/.../Image616.pngLast modified header
8/25/19priemyslovka.sk/.../Image614.pngLast modified header
8/25/19priemyslovka.sk/.../Image613.pngLast modified header
8/25/19priemyslovka.sk/.../Image612.pngLast modified header
8/25/19priemyslovka.sk/.../Image611.pngLast modified header
3/23/21priemyslovka.sk/wp-content/.../style.cssLast modified header
8/2/19priemyslovka.sk/fa/.../all.min.cssLast modified header

Domain agei

 • Sorry, we cannot check the domain age of .sk websites.

Fast, branded website audits

Insites creates professional website reports that can be shared with your clients.

How does Insites compare?

Tests 17 fixed tests 50+ testsCovers SEO, SEM, Google My Business, reviews, social media and much more
Add your brandingNoYes
Export & shareNoPDF & link
Lead generationNoEmbed on your site
Competitor auditsNoYes
Test as a batchNoYes
Integrations + APINoYes
Multi-lingualNo20+ languages
Try it free